• biểu ngữ đầu

Dán carbon

  • Dán carbon cho phim sưởi điện

    Dán carbon cho phim sưởi điện

    1. Keo carbon sưởi ấm và phim sưởi ấm điện hồng ngoại xa dựa trên đó, công thức nguyên liệu của nó bao gồm các thành phần sau theo trọng lượng: 15-20 phần bột carbon;10-20 phần than chì;5-10 phần bột cacbua canxi;35 phần của chất mang hữu cơ ~ 70 phần;1 ~ 5 phần chất phân tán.

    2. Chất mang hữu cơ bao gồm nhựa epoxy, polyurethane, nhựa acrylic và ethylene oxalate;phim sưởi ấm điện hồng ngoại xa dựa trên nó bao gồm một phim nền, một dải dán cacbon tạo nhiệt, ít nhất hai dải mang dòng, Màng polyester trên các dải mang dòng, các dải mang dòng được sắp xếp song song với nhau và phân bố theo khoảng thời gian, và các dải dán cacbon sinh nhiệt được phủ một lớp keo cacbon tạo nhiệt nói trên.